doc. Ing. Jarmila Indrová, CSc.

Projekty řešitele:

Udržitelný rozvoj cestovního ruchu v České republice
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2007 - 2009

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra cestovního ruchu (2060)

Šetrné formy cestovního ruchu a možnosti jejich rozvoje v rámci sjednocené Evropy
IGA VŠE (IGA VŠE)
2004 - 2005

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra cestovního ruchu (2060)

Udržitelný rozvoj cestovního ruchu - důležitý předpoklad rozvoje cestovního ruchu v rámci sjednocené Evropy
IGA VŠE (IGA VŠE)
2002 - 2003

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra cestovního ruchu (2060)

Zpracování programu bakalářského studia "Cestovní ruch a regionální rozvoj"
FRVŠ
2001

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra cestovního ruchu (2060)