doc. Ing. Jarmila Indrová, CSc.

Projekty řešitele:

Udržitelný rozvoj cestovního ruchu v České republice
2007 - 2009
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra cestovního ruchu (2060)

Šetrné formy cestovního ruchu a možnosti jejich rozvoje v rámci sjednocené Evropy
2004 - 2005
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra cestovního ruchu (2060)

Udržitelný rozvoj cestovního ruchu - důležitý předpoklad rozvoje cestovního ruchu v rámci sjednocené Evropy
2002 - 2003
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra cestovního ruchu (2060)

Zpracování programu bakalářského studia "Cestovní ruch a regionální rozvoj"
2001
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra cestovního ruchu (2060)