Systémové změny ekonomiky a hospodářských politik EU v důsledku dluhové krize

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2012 - 31. prosince 2013
Řešitel: doc. Ing. Josef Abrhám, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 630 680 Kč
Registrační číslo F2/6/2012
Číslo zakázky: IG210022