Vliv rostoucí světové střední třídy na vybrané rozvojové a rozvinuté regiony

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2016 - 28. února 2018
Řešitel: doc. Mgr. Jana Vlčková, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 920 350 Kč
Registrační číslo 47/2016
Číslo zakázky: IG210016