Energie - strategický faktor závislosti Evropy

Věda a výzkum

Doba řešení: 15. července 2005 - 30. září 2006
Řešitel: prof. Ing. Vladimír Jeníček, DrSc.
Pracoviště: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 90 000 Kč
Registrační číslo 10/05
Číslo zakázky: IG210025a

Projekty řešitele