prof. Ing. Vladimír Jeníček, DrSc.

Projekty řešitele:

Energie - strategický faktor závislosti Evropy
IGA VŠE (IGA VŠE)
2005 - 2006

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)