prof. Ing. Vladimír Jeníček, DrSc.

Projekty řešitele:

Energie - strategický faktor závislosti Evropy
2005 - 2006
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)