2.K současnému stavu a perspektivám ekonomické integrace ES ve světle příprav dohody o Evropské hospodářské, měnové a politické unii

Věda a výzkum

Doba řešení: -
Řešitel: prof. Ing. Jaroslav Jakš, DrSc.
Pracoviště: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet:
Registrační číslo 220/2
Číslo zakázky: IG210092

Projekty řešitele