Metodologie a aplikace ohodnocování finančních instrumentů na českém finančním trhu