Metodologie a aplikace ohodnocování finančních instrumentů na českém finančním trhu

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 1999 - 31. prosince 2001
Řešitel: prof. Ing. Jaroslav Jakš, DrSc.
Pracoviště: Fakulta financí a účetnictví
Katedra bankovnictví a pojišťovnictví (1020)

Hlavní řešitel
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Celkový rozpočet: 907 000 Kč
Registrační číslo GA402/99/1204
Číslo zakázky: GA102019x