Fakulta financí a účetnictví: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Řešené projekty

Nové trendy a inovace na finančních a kapitálových trzích
IGA VŠE (IGA VŠE)
2022 - 2025

Fakulta financí a účetnictví: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví (1020)

Modelování struktury a dynamiky cen energií, komodit a alternativních aktiv
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2022 - 2024

Fakulta financí a účetnictví: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví (1020)

Dopad normalizace úrokových sazeb na řízení rizik
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2020 - 2023

Fakulta financí a účetnictví: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví (1020)

Experience-sharing of V 4 countries to strenghten civic engagement
Visegrad Fund (VF)
2019 - 2020

Fakulta financí a účetnictví: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví (1020)

Vývojové trendy na finančních trzích
IGA VŠE (IGA VŠE)
2019 - 2022

Fakulta financí a účetnictví: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví (1020)

Excelence v ekonomickém výzkumu energetické efektivity a modelování dopadů - FE3M
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2019 - 2023

Fakulta financí a účetnictví: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví (1020)

Inovativní přístupy k řízení úvěrových rizik
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2018 - 2021

Fakulta financí a účetnictví: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví (1020)

Pokročilé metody risk managementu s použitím umělé inteligence
IGA VŠE (IGA VŠE)
2017 - 2020

Fakulta financí a účetnictví: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví (1020)

Nová finanční rizika v globálním prostředí nízkých úrokových sazeb
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2017 - 2019

Fakulta financí a účetnictví: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví (1020)

Vývojové trendy v bankovnictví a pojišťovnictví v podmínkách měnících se finančních trhů
IGA VŠE (IGA VŠE)
2016 - 2019

Fakulta financí a účetnictví: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví (1020)

Nové zdroje systémového rizika na finančních trzích
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2016 - 2018

Fakulta financí a účetnictví: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví (1020)

Pokročilé metody modelování výnosů a rizik finančních instrumentů
IGA VŠE (IGA VŠE)
2015 - 2016

Fakulta financí a účetnictví: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví (1020)

Modelování úvěrového rizika pro portfolia finančních a komoditních aktiv
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2015 - 2017

Fakulta financí a účetnictví: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví (1020)

Chování cen investičních a úvěrových instrumentů
IGA VŠE (IGA VŠE)
2014 - 2015

Fakulta financí a účetnictví: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví (1020)

ANALÝZA EFEKTIVNOSTI MIKROFINANČNÍCH INSTITUCÍ V LATINSKÉ AMERICE A ASII
IGA VŠE (IGA VŠE)
2013 - 2014

Fakulta financí a účetnictví: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví (1020)

Analyza vplyvu novej bankovej regulacie na bankovy sektor Ceskej republiky
IGA VŠE (IGA VŠE)
2013

Fakulta financí a účetnictví: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví (1020)

Systém řešení nepojistitelných škod se zaměřením na riziko povodně a záplavy
IGA VŠE (IGA VŠE)
2013

Fakulta financí a účetnictví: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví (1020)

Testování efektivity kapitálových trhů s využitím anticipativních modelů
IGA VŠE (IGA VŠE)
2013 - 2014

Fakulta financí a účetnictví: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví (1020)

Empirické ověření gramotnosti studentů vysokých škol
IGA VŠE (IGA VŠE)
2012

Fakulta financí a účetnictví: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví (1020)

Chování investorů a investičních instrumentů v kontextu finančních krizí
IGA VŠE (IGA VŠE)
2012 - 2013

Fakulta financí a účetnictví: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví (1020)

Pokročilé metody modelování finančních rizik
IGA VŠE (IGA VŠE)
2012 - 2013

Fakulta financí a účetnictví: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví (1020)

Chování investičních instrumentů v kontextu finančních krizí
IGA VŠE (IGA VŠE)
2010 - 2011

Fakulta financí a účetnictví: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví (1020)

Výnosové křivky a vývoj ekonomiky
IGA VŠE (IGA VŠE)
2010 - 2011

Fakulta financí a účetnictví: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví (1020)

Problémy korelace v řízení finančních rizik
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2009 - 2011

Fakulta financí a účetnictví: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví (1020)

Tržní riziko a finanční deriváty
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2009 - 2011

Fakulta financí a účetnictví: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví (1020)

Změny v úloze a postavení odvětví pojišťovnictví a investičního bankovnictví v globální éře ve světě a v ČR
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2009 - 2011

Fakulta financí a účetnictví: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví (1020)

Kreditní riziko a kreditní deriváty
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2006 - 2008

Fakulta financí a účetnictví: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví (1020)

Model efektivní regulace finančního trhu v ČR v kontextu EU
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2006 - 2008

Fakulta financí a účetnictví: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví (1020)

Analýza globálních trendů ve světovém a českém komerčním pojišťovnictví
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2005 - 2007

Fakulta financí a účetnictví: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví (1020)

Vliv měnového kurzu na zahraniční investice
IGA VŠE (IGA VŠE)
2004 - 2005

Fakulta financí a účetnictví: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví (1020)

Řešení rizikovosti nepříznivých změn klimatu v ČR pojištěním
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2003

Fakulta financí a účetnictví: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví (1020)

Analýza a ohodnocování finanční stability pojišťoven a penzjních fondů v ČR
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2002 - 2003

Fakulta financí a účetnictví: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví (1020)

Analýza příčin a důsledků české finanční krize v 90. Letech
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2002 - 2004

Fakulta financí a účetnictví: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví (1020)

Analýza příčin problému finančního systému v ČR a možnosti jejich řešení
IGA VŠE (IGA VŠE)
2000 - 2001

Fakulta financí a účetnictví: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví (1020)

Metodologie a aplikace ohodnocování finančních instrumentů na českém finančním trhu
Grantová agentura České republiky (GAČR)
1999 - 2001

Fakulta financí a účetnictví: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví (1020)