Strukturální změny předmětů bakalářských studijních oborů "Bankovnictví a pojišťovnictví" a "Zdanění a daňová politika"

Mimo vědu a výzkum Národní

Doba řešení: 1. dubna 2014 - 30. listopadu 2014
Řešitel: prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc.
Pracoviště: Fakulta financí a účetnictví
Katedra bankovnictví a pojišťovnictví (1020)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: VŠE
program: IRS
výzva: IRS2014
Celkový rozpočet: 180 500 CZK
Registrační číslo IRS/MF/F1/42/2014
Číslo zakázky: RP102034

Projekty řešitele