prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc.

Projekty řešitele:

Vývojové trendy v bankovnictví a pojišťovnictví v podmínkách měnících se finančních trhů
IGA VŠE (IGA VŠE)
2016 - 2019

Fakulta financí a účetnictví: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví (1020)

Změny v úloze a postavení odvětví pojišťovnictví a investičního bankovnictví v globální éře ve světě a v ČR
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2009 - 2011

Fakulta financí a účetnictví: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví (1020)