Vývojové trendy v bankovnictví a pojišťovnictví v podmínkách měnících se finančních trhů

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2016 - 28. února 2019
Řešitel: prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc.
Pracoviště: Fakulta financí a účetnictví
Katedra bankovnictví a pojišťovnictví (1020)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 1 250 280 Kč
Registrační číslo 21/2016
Číslo zakázky: IG102046