Změny v úloze a postavení odvětví pojišťovnictví a investičního bankovnictví v globální éře ve světě a v ČR

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2009 - 31. prosince 2011
Řešitel: prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc.
Pracoviště: Fakulta financí a účetnictví
Katedra bankovnictví a pojišťovnictví (1020)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Celkový rozpočet: 2 326 000 Kč
Registrační číslo GA402/09/1507
Číslo zakázky: GA102019