Inovativní přístupy k řízení úvěrových rizik

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2018 - 30. června 2021
Řešitel: prof. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta financí a účetnictví
Katedra bankovnictví a pojišťovnictví (1020)

Hlavní řešitel
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Celkový rozpočet: 3 418 000 Kč
Registrační číslo 18-05244S
Číslo zakázky: GA102018