Tržní riziko a finanční deriváty

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2009 - 31. prosince 2011
Řešitel: prof. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta financí a účetnictví
Katedra bankovnictví a pojišťovnictví (1020)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Celkový rozpočet: 2 374 000 Kč
Registrační číslo GA402/09/0732
Číslo zakázky: GA102039