Příprava a zavedení nového oboru "Finanční inženýrství"

Mimo vědu a výzkum Národní

Doba řešení: 1. března 2010 - 31. srpna 2012
Řešitel: prof. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta financí a účetnictví
Katedra bankovnictví a pojišťovnictví (1020)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Magistrát hl. m. Prahy
program: OP PA
výzva: 2. výzva OPPA
Celkový rozpočet: 2 427 720 CZK
Registrační číslo CZ.2.17/3.1.00/32146
Číslo zakázky: ES102050