Magistrát hl. m. Prahy (MHLMP)

Zvyšování kvality fungování Informační infrastruktury xPORT Business Accelerator VŠE
2021 - 2023
Magistrát hl. m. Prahy (MHLMP)

Program: OP Praha - pól růstu

Výzva: Zvyšování kvality a efektivity fungování podpůrné inovační infrastruktury IV

Rektorát
xPORT Business Accelerator VŠE (9033)

PoC transdisciplinárních komercializačních konceptů inovační agentury ILA III
2019 - 2020
Magistrát hl. m. Prahy (MHLMP)

Program: OP Praha - pól růstu

Výzva: 32. výzva SC 1.1 - Podpora transferu technologií a znalostí z výzkumných organizací do praxe

Rektorát
xPORT Business Accelerator VŠE (9033)

Rozvoj a zvýšení efektivity inovačních služeb xPORT Business Accelerator VŠE
2018 - 2021
Magistrát hl. m. Prahy (MHLMP)

Program: OP Praha - pól růstu

Výzva: 26. výzva SC 1.2 - Zvyšování kvality a efektivity fungování vědeckotechnických parků, včetně inkubátorů

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačních technologií (4060)

Rozšíření a zvýšení kvality a efektivity fungování inkubačních kapacit xPORT VŠE Business Accelerator
2017 - 2018
Magistrát hl. m. Prahy (MHLMP)

Program: OP Praha - pól růstu

Výzva: 10. výzva SC 1.2 - Zvyšování kvality a efektivity fungování vědeckotechnických parků, včetně inkubátorů

Rektorát
xPORT Business Accelerator VŠE (9033)

Inovace studijního programu Mezinárodní ekonomické vztahy rozvojem teritoriálně a prakticky orientované specializace studentů
2014 - 2015
Magistrát hl. m. Prahy (MHLMP)

Program: OP PA

Výzva: 6. výzva OPPA

Fakulta mezinárodních vztahů
Děkan a děkanát (2010)

Inovace předmětů bakalářského stupně studia: moderní metody výuky pro studenty VŠE v Praze
2013 - 2015
Magistrát hl. m. Prahy (MHLMP)

Program: OP PA

Výzva: 6. výzva OPPA

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Profesně zaměřené bakalářské studium na FIS VŠE
2013 - 2015
Magistrát hl. m. Prahy (MHLMP)

Program: OP PA

Výzva: 6. výzva OPPA

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra multimédií (4300)

Implementace praxe do výuky na katedře podnikové ekonomiky VŠE v Praze
2013 - 2015
Magistrát hl. m. Prahy (MHLMP)

Program: OP PA

Výzva: 6. výzva OPPA

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Zřízení univerzitní školky na VŠE v Praze
2013 - 2014
Magistrát hl. m. Prahy (MHLMP)

Program: OP PA

Výzva: 5. výzva OPPA

Rektorát
Útvary kvestora (9200)

Rozvoj oboru Multimédia v ekonomické praxi pro lepší uplatnění absolventů v praxi
2012 - 2014
Magistrát hl. m. Prahy (MHLMP)

Program: OP PA

Výzva: 4. výzva OPPA

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra multimédií (4300)

Rozvoj podnikatelského prostředí pomocí nových vědeckých poznatků v oblasti e-commerce businessu
2012 - 2013
Magistrát hl. m. Prahy (MHLMP)

Program: OP PA

Výzva: 4. výzva OPPA

Fakulta podnikohospodářská
Katedra marketingu (3060)

Laboratoř Systémové Analýzy
2012 - 2013
Magistrát hl. m. Prahy (MHLMP)

Program: OP PA

Výzva: 4. výzva OPPA

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra systémové analýzy (4090)

Student podnikatel - Program inovace kurzů zaměřených na trénink podnikatelské činnosti a zvýšení předpokladů k úspěšnému podnikání u studentů VŠE v Praze
2011 - 2014
Magistrát hl. m. Prahy (MHLMP)

Program: OP PA

Výzva: 3. výzva OPPA

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Inovace výuky managementu: vstříc změnám
2011 - 2013
Magistrát hl. m. Prahy (MHLMP)

Program: OP PA

Výzva: 3. výzva OPPA

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Moderní metody řízení kvality, štíhlé výroby a služeb pro studenty a vyučující VŠE v Praze
2011 - 2013
Magistrát hl. m. Prahy (MHLMP)

Program: OP PA

Výzva: 3. výzva OPPA

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Nové předměty pro lepší uplatnění studentů VŠE na trhu práce
2011 - 2012
Magistrát hl. m. Prahy (MHLMP)

Program: OP PA

Výzva: 3. výzva OPPA

Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

Inovace studijního programu Ekonomie a hospodářská správa s akcentem na internacionalizaci výuky, individuální práci se studenty a praxi
2010 - 2013
Magistrát hl. m. Prahy (MHLMP)

Program: OP PA

Výzva: 3. výzva OPPA

Národohospodářská fakulta
Děkan a děkanát (5010)

Management v praxi aneb zvyšování pracovních kompetencí studentů VŠE v Praze spoluprací s podniky
2010 - 2013
Magistrát hl. m. Prahy (MHLMP)

Program: OP PA

Výzva: 3. výzva OPPA

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Otevřeme studentům svět aneb s VŠE do světa!
2010 - 2013
Magistrát hl. m. Prahy (MHLMP)

Program: OP PA

Výzva: 3. výzva OPPA

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Odborný lektor - profesionál v každé situaci
2010 - 2012
Magistrát hl. m. Prahy (MHLMP)

Program: OP PA

Výzva: 3. výzva OPPA

Fakulta financí a účetnictví
Katedra manažerského účetnictví (1070)

Inovace studijních oborů se zaměřením na adaptibilitu a styk s praxí
2010 - 2012
Magistrát hl. m. Prahy (MHLMP)

Program: OP PA

Výzva: 2. výzva OPPA

Fakulta financí a účetnictví
Katedra veřejných financí (1080)

Příprava a zavedení nového oboru "Finanční inženýrství"
2010 - 2012
Magistrát hl. m. Prahy (MHLMP)

Program: OP PA

Výzva: 2. výzva OPPA

Fakulta financí a účetnictví
Katedra bankovnictví a pojišťovnictví (1020)

Rozvoj a podpora vzdělávání mladých vědeckých pracovníků Fakulty podnikohospodářské, VŠE v Praze
2010 - 2012
Magistrát hl. m. Prahy (MHLMP)

Program: OP PA

Výzva: 2. výzva OPPA

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Rozvoj znalostí a kompetencí studentů a vyučujících VŠE v oblasti řízení projektů a jejich certifikace
2010 - 2012
Magistrát hl. m. Prahy (MHLMP)

Program: OP PA

Výzva: 2. výzva OPPA

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu - cesta k uplatnění absolventů VŚE na trhu práce
2010 - 2012
Magistrát hl. m. Prahy (MHLMP)

Program: OP PA

Výzva: 2. výzva OPPA

Národohospodářská fakulta
Děkan a děkanát (5010)

Učme se od učící se organizace - zavedení systému dalšího profesního vzdělávání na NF VŠE v Praze
2009 - 2011
Magistrát hl. m. Prahy (MHLMP)

Program: OP PA

Výzva: 1. výzva OPPA

Národohospodářská fakulta
Středisko regionálních a správních věd (5110)

Certifikace a prohloubení znalostí studentů a vyučujících VŠE v oblasti IT
2009 - 2011
Magistrát hl. m. Prahy (MHLMP)

Program: OP PA

Výzva: 1. výzva OPPA

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)