Student podnikatel - Program inovace kurzů zaměřených na trénink podnikatelské činnosti a zvýšení předpokladů k úspěšnému podnikání u studentů VŠE v Praze

Mimo vědu a výzkum Národní

Doba řešení: 1. října 2011 - 31. ledna 2014
Řešitel: Ing. Martin Kešner, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Magistrát hl. m. Prahy
program: OP PA
výzva: 3. výzva OPPA
Celkový rozpočet: 3 184 980 CZK
Registrační číslo CZ.2.17/3.1.00/33330
Číslo zakázky: ES310081

Projekty řešitele