Faktory úspěchu mikro firem

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2010 - 31. prosince 2010
Řešitel: Ing. Martin Kešner, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 195 438 Kč
Registrační číslo F3/35/2010
Číslo zakázky: IG310060