Rozvoj znalostí a kompetencí studentů a vyučujících VŠE v oblasti řízení projektů a jejich certifikace

Mimo vědu a výzkum Národní

Doba řešení: 1. března 2010 - 31. srpna 2012
Řešitel: doc. Ing. Lenka Švecová, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Magistrát hl. m. Prahy
program: OP PA
výzva: 2. výzva OPPA
Celkový rozpočet: 4 715 801 CZK
Registrační číslo CZ.2.17/3.1.00/32608
Číslo zakázky: ES310100