Certifikace a prohloubení znalostí studentů a vyučujících VŠE v oblasti IT

Mimo vědu a výzkum Národní

Doba řešení: 1. ledna 2009 - 30. června 2011
Řešitel: doc. Ing. Lenka Švecová, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Magistrát hl. m. Prahy
program: OP PA
výzva: 1. výzva OPPA
Celkový rozpočet: 3 078 999 CZK
Registrační číslo CZ.2.17/3.1.00/30233
Číslo zakázky: ES310049