Rozvoj a podpora vzdělávání mladých vědeckých pracovníků Fakulty podnikohospodářské, VŠE v Praze

Mimo vědu a výzkum Národní

Doba řešení: 1. března 2010 - 31. srpna 2012
Řešitel: doc. Ing. Lenka Švecová, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Magistrát hl. m. Prahy
program: OP PA
výzva: 2. výzva OPPA
Celkový rozpočet: 3 153 073 CZK
Registrační číslo CZ.2.17/1.1.00/32610
Číslo zakázky: ES310090