Analýza a návrh systému hodnocení a výběru dodavatelů veřejných zakázek

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2010 - 31. prosince 2011
Řešitel: Ing. Lenka Švecová
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 375 890 Kč
Registrační číslo F3/11/2010
Číslo zakázky: IG310020x

Projekty řešitele