Inovace výuky managementu: vstříc změnám

Mimo vědu a výzkum Národní

Doba řešení: 1. března 2011 - 31. srpna 2013
Řešitel: doc. Ing. Lenka Švecová, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Magistrát hl. m. Prahy
program: OP PA
výzva: 3. výzva OPPA
Celkový rozpočet: 3 054 948 CZK
Registrační číslo CZ.2.17/3.1.00/33346
Číslo zakázky: ES310150