doc. Ing. Lenka Švecová, Ph.D.

Projekty řešitele:

Inovace výuky managementu: vstříc změnám
2011 - 2013
Magistrát hl. m. Prahy (MHLMP)

Program: OP PA

Výzva: 3. výzva OPPA

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Rozvoj a podpora vzdělávání mladých vědeckých pracovníků Fakulty podnikohospodářské, VŠE v Praze
2010 - 2012
Magistrát hl. m. Prahy (MHLMP)

Program: OP PA

Výzva: 2. výzva OPPA

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Rozvoj znalostí a kompetencí studentů a vyučujících VŠE v oblasti řízení projektů a jejich certifikace
2010 - 2012
Magistrát hl. m. Prahy (MHLMP)

Program: OP PA

Výzva: 2. výzva OPPA

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Certifikace a prohloubení znalostí studentů a vyučujících VŠE v oblasti IT
2009 - 2011
Magistrát hl. m. Prahy (MHLMP)

Program: OP PA

Výzva: 1. výzva OPPA

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)