Fakulta podnikohospodářská: Katedra marketingu

Řešené projekty

The Interplay of Market-driving, Dynamic Capabilities, and Leadership
IGA VŠE (IGA VŠE)
2022 - 2024

Fakulta podnikohospodářská: Katedra marketingu (3060)

Diverzita a věda na FPH: rovné příležitosti jako podmínka k další vědecké excelenci FPH
IGA VŠE (IGA VŠE)
2021 - 2023

Fakulta podnikohospodářská: Katedra marketingu (3060)

Zranitelný zákazník a energetická chudoba
Technologická agentura České republiky (TAČR)
2018 - 2021

Fakulta podnikohospodářská: Katedra marketingu (3060)

Chování spotřebitele na trhu potravin označených značkami kvality v České republice
IGA VŠE (IGA VŠE)
2018 - 2020

Fakulta podnikohospodářská: Katedra marketingu (3060)

Senzorický marketing a multimodalita smyslů: Vliv barvy produktu na preferenci vůně
IGA VŠE (IGA VŠE)
2018 - 2019

Fakulta podnikohospodářská: Katedra marketingu (3060)

Celoživotní hodnota zákazníka v prostředí kulturních institucí
Technologická agentura České republiky (TAČR)
2018 - 2021

Fakulta podnikohospodářská: Katedra marketingu (3060)

Zjištění bariér tržní orientace a používaných kritérií pro hodnocení marketingové výkonnosti u českých MSP
IGA VŠE (IGA VŠE)
2017 - 2018

Fakulta podnikohospodářská: Katedra marketingu (3060)

Faktory synergického potenciálu marketingových a prodejních funkcí
IGA VŠE (IGA VŠE)
2014

Fakulta podnikohospodářská: Katedra marketingu (3060)

Přístup malých a středních podniků v oblasti kultury k uplatňování společenské odpovědnosti
IGA VŠE (IGA VŠE)
2013

Fakulta podnikohospodářská: Katedra marketingu (3060)

Marketingový význam body image
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2009 - 2011

Fakulta podnikohospodářská: Katedra marketingu (3060)

Návrh a ověření metodologie aplikace veličiny hodnota vztahu se zákazníkem v podnikovém řízení
IGA VŠE (IGA VŠE)
2005 - 2006

Fakulta podnikohospodářská: Katedra marketingu (3060)

Ženské a mužské role v perspektivě spotřebního marketingu
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2005 - 2007

Fakulta podnikohospodářská: Katedra marketingu (3060)

Návrh metodologie hodnocení vztahu se zákazníkem
IGA VŠE (IGA VŠE)
2004 - 2005

Fakulta podnikohospodářská: Katedra marketingu (3060)

Distanční forma vybraných předmětů bakalářského studijního programu Podniková ekonomika a managem.
MŠMT
2003

Fakulta podnikohospodářská: Katedra marketingu (3060)

Průběžné vzdělávání pracovníků veřejné správy v oblasti krizového řízení a hospodářských opatření pro krizové stavy
MŠMT
2003

Fakulta podnikohospodářská: Katedra marketingu (3060)

Rozšíření studijního programu Podniková eonomika a managem. Pro distanční formu magisterského navazujícího studia
MŠMT
2003

Fakulta podnikohospodářská: Katedra marketingu (3060)

Referenční skupiny v mediální marketingové komunikaci
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2002 - 2004

Fakulta podnikohospodářská: Katedra marketingu (3060)

Srovnání úrovně marketingového řízení v průmyslových podnicích bez a se zahraniční účastí působících v ČR
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2002 - 2003

Fakulta podnikohospodářská: Katedra marketingu (3060)

Symbolika spotřebního chování v marketingu
Grantová agentura České republiky (GAČR)
1999 - 2001

Fakulta podnikohospodářská: Katedra marketingu (3060)

Interkultureller Vergleich des Führungsverhaltens österreichischer und tschechischer Manager sowie des Führungsnachwuchses
AKTION (AKTION)

Fakulta podnikohospodářská: Katedra marketingu (3060)