Fakulta podnikohospodářská: Katedra marketingu

Řešené projekty

Business Studies Doctoral Student Exchange and Qualitative Research Workshop
2024
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: AKCE Česká republika – Rakouská republika – spolupráce ve vědě a vzdělávání

Výzva: Podpora projektů spolupráce českých a rakouských vzdělávacích institucí terciárního sektoru

Fakulta podnikohospodářská
Katedra marketingu (3060)

Bariéry participace na živém umění - řešení skrze kreativní design koncertů klasické hudby
2023 - 2025
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra marketingu (3060)

Zvýšení intenzity spolupráce podniků při vytváření trhu v krátkých dodavatelských řetězcích
2023 - 2025
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra marketingu (3060)

The Interplay of Market-driving, Dynamic Capabilities, and Leadership
2022 - 2024
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra marketingu (3060)

Diverzita a věda na FPH: rovné příležitosti jako podmínka k další vědecké excelenci FPH
2021 - 2023
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra marketingu (3060)

Zranitelný zákazník a energetická chudoba
2018 - 2021
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra marketingu (3060)

Chování spotřebitele na trhu potravin označených značkami kvality v České republice
2018 - 2020
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra marketingu (3060)

Senzorický marketing a multimodalita smyslů: Vliv barvy produktu na preferenci vůně
2018 - 2019
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra marketingu (3060)

Celoživotní hodnota zákazníka v prostředí kulturních institucí
2018 - 2021
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra marketingu (3060)

Zjištění bariér tržní orientace a používaných kritérií pro hodnocení marketingové výkonnosti u českých MSP
2017 - 2018
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra marketingu (3060)

Profesní online komunita studentů a absolventů vedlejší specializace Marketing
2014
VŠE (VŠE)

Program: IRS

Výzva: IRS2014

Fakulta podnikohospodářská
Katedra marketingu (3060)

Faktory synergického potenciálu marketingových a prodejních funkcí
2014
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra marketingu (3060)

Přístup malých a středních podniků v oblasti kultury k uplatňování společenské odpovědnosti
2013
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra marketingu (3060)

Rozvoj podnikatelského prostředí pomocí nových vědeckých poznatků v oblasti e-commerce businessu
2012 - 2013
Magistrát hl. m. Prahy (MHLMP)

Program: OP PA

Výzva: 4. výzva OPPA

Fakulta podnikohospodářská
Katedra marketingu (3060)

Marketingový význam body image
2009 - 2011
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra marketingu (3060)

Návrh a ověření metodologie aplikace veličiny hodnota vztahu se zákazníkem v podnikovém řízení
2005 - 2006
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra marketingu (3060)

Ženské a mužské role v perspektivě spotřebního marketingu
2005 - 2007
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra marketingu (3060)

Návrh metodologie hodnocení vztahu se zákazníkem
2004 - 2005
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra marketingu (3060)

Distanční forma vybraných předmětů bakalářského studijního programu Podniková ekonomika a managem.
2003
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra marketingu (3060)

Průběžné vzdělávání pracovníků veřejné správy v oblasti krizového řízení a hospodářských opatření pro krizové stavy
2003
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra marketingu (3060)

Rozšíření studijního programu Podniková eonomika a managem. Pro distanční formu magisterského navazujícího studia
2003
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra marketingu (3060)

Referenční skupiny v mediální marketingové komunikaci
2002 - 2004
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra marketingu (3060)

Srovnání úrovně marketingového řízení v průmyslových podnicích bez a se zahraniční účastí působících v ČR
2002 - 2003
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra marketingu (3060)

Symbolika spotřebního chování v marketingu
1999 - 2001
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra marketingu (3060)

Interkultureller Vergleich des Führungsverhaltens österreichischer und tschechischer Manager sowie des Führungsnachwuchses
Dům zahraniční spolupráce (DZS)

Program: AKTION

Fakulta podnikohospodářská
Katedra marketingu (3060)