Srovnání úrovně marketingového řízení v průmyslových podnicích bez a se zahraniční účastí působících v ČR

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2002 - 31. prosince 2003
Řešitel: doc. Ing. Václav Malý, CSc.
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra marketingu (3060)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Celkový rozpočet: 310 000 Kč
Registrační číslo GA402/02/1567
Číslo zakázky: GA306022

Projekty řešitele