doc. Ing. Václav Malý, CSc.

Projekty řešitele:

Srovnání úrovně marketingového řízení v průmyslových podnicích bez a se zahraniční účastí působících v ČR
2002 - 2003
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra marketingu (3060)