doc. Ing. Václav Malý, CSc.

Projekty řešitele:

Srovnání úrovně marketingového řízení v průmyslových podnicích bez a se zahraniční účastí působících v ČR
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2002 - 2003

Fakulta podnikohospodářská: Katedra marketingu (3060)