Zvýšení intenzity spolupráce podniků při vytváření trhu v krátkých dodavatelských řetězcích

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. června 2023 - 31. prosince 2025
Řešitel: prof. Ing. Jindřich Špička, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra marketingu (3060)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Technologická agentura České republiky
Celkový rozpočet: 2 140 320 CZK
Registrační číslo TQ01000283
Číslo zakázky: GT306043
Cílem aplikovaného výzkumného projektu je identifikovat kritické faktory úspěchu spolupráce
mezi podnikatelskými subjekty v českém zemědělsko-potravinářském sektoru směřující ke
kolaborativnímu řízení trhu a zvýšit tak implementační pokrok projektů evropského inovačního
partnerství v oblasti inovací bez investice v Programu rozvoje venkova. Projekt je zaměřen
konkrétně na marketingové inovace (nové způsoby prodeje nebo umístění výrobků/služeb na trh,
PR) a sociální inovace (kolektivní akce - např. společné zpracování/odbyt).