Inovace výuky manažerských a analytických dovedností studentů FPH

Mimo vědu a výzkum Národní

Doba řešení: 1. dubna 2014 - 30. listopadu 2014
Řešitel: prof. Ing. Jindřich Špička, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: VŠE
program: IRS
výzva: IRS2014
Celkový rozpočet: 85 100 CZK
Registrační číslo IRS/F3/44/2014
Číslo zakázky: RP309094