prof. Ing. Jindřich Špička, Ph.D.

Projekty řešitele:

Vliv podpor investičních projektů z veřejných zdrojů na hrubou přidanou hodnotu podpořených podniků
IGA VŠE (IGA VŠE)
2017 - 2018

Fakulta podnikohospodářská: Katedra strategie (3090)

Měření ekonomické efektivnosti oborů agropotravinářského komplexu s využitím indexů produktivity
IGA VŠE (IGA VŠE)
2013 - 2014

Fakulta podnikohospodářská: Katedra strategie (3090)

Řízení příjmových rizik v zemědělských podnicích s využitím klimatických derivátů
IGA VŠE (IGA VŠE)
2010 - 2011

Fakulta podnikohospodářská: Katedra strategie (3090)