Řízení příjmových rizik v zemědělských podnicích s využitím klimatických derivátů

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2010 - 31. prosince 2011
Řešitel: prof. Ing. Jindřich Špička, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 210 910 Kč
Registrační číslo F3/1/2010
Číslo zakázky: IG309010