Řízení příjmových rizik v zemědělských podnicích s využitím klimatických derivátů

Věda a výzkum