Měření ekonomické efektivnosti oborů agropotravinářského komplexu s využitím indexů produktivity

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2013 - 31. prosince 2014
Řešitel: prof. Ing. Jindřich Špička, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 515 690 Kč
Registrační číslo MF/F3/4/2013
Číslo zakázky: IG309053