Měření ekonomické efektivnosti oborů agropotravinářského komplexu s využitím indexů produktivity

Věda a výzkum