Vliv podpor investičních projektů z veřejných zdrojů na hrubou přidanou hodnotu podpořených podniků

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2017 - 28. února 2018
Řešitel: prof. Ing. Jindřich Špička, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 121 350 Kč
Registrační číslo F3/46/2017
Číslo zakázky: IG309047