Vliv podpor investičních projektů z veřejných zdrojů na hrubou přidanou hodnotu podpořených podniků

Věda a výzkum