Diverzita a věda na FPH: rovné příležitosti jako podmínka k další vědecké excelenci FPH

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2021 - 28. února 2023
Řešitel: doc. Mgr. Zuzana Chytková, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra marketingu (3060)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 519 950 CZK
Registrační číslo F3/53/2021
Číslo zakázky: IG306021
Transformace výzkumného prostředí, které má za cíl zvyšování produktivity výzkumných pracovníků, může mít na různé skupiny různorodý dopad, který nemusí být vždy pozitivní. V důsledku toho může docházet k omezení diverzity mezi výzkumnými pracovníky, což může vést k omezení inovativnosti a efektivity řešení problémů (Ostergaard et al. 2011, Rice 2011). Cílem projektu je pochopení zkušenosti různorodých skupin zaměstnanců v kontextu současného režimu vědecké práce na FPH a identifikace možných bariér participace těchto skupin na vědecké práci. Jelikož naše výzkumné otázky se týkají žité zkušenosti a subjektivního vnímání jednotlivých aktérů, budeme na ně odpovídat kvalitativně za použití dvojí metodiky sběru dat: kvalitativních, polostrukturovaných rozhovorů a kolektivního auto-etnografického pozorování (tz. Collective witnessing, Ellis a Rawicky 2013).
Význam výsledků je dvojí. Jednak umožní přispět k odborné diskuzi týkající se diverzity v managementu vědy (např. Linková a Vohlídalová 2017, Morley a Crossouard 2016, Ward 2012) a kvalitativní metodologie (Ellis a Rawicky 2013). Identifikace bariér ve výzkumu podreprezentovaných skupin pak může přispět k vytvoření rozmanitějšího výzkumného prostředí na FPH, které je vzrůstající měrou vyžadováno jako podmínka financování vědeckých projektů (např. Horizon 2020, TAČR) a prestižních akreditací (např. Equis).

Projekty řešitele