Business Studies Doctoral Student Exchange and Qualitative Research Workshop

Mimo vědu a výzkum Mezinárodní

Doba řešení: 1. března 2024 - 30. června 2024
Řešitel: doc. Mgr. Zuzana Chytková, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra marketingu (3060)

Koordinátor
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: AKCE Česká republika – Rakouská republika – spolupráce ve vědě a vzdělávání
výzva: Podpora projektů spolupráce českých a rakouských vzdělávacích institucí terciárního sektoru
Celkový rozpočet: 88 500 CZK
Registrační číslo PK-5738
Číslo zakázky:
- Doktorandi z Fakulty podnikohospodářské zapsaní do předmětu "Kvalitativní výzkumné metody" s nejlepšími výzkumnými návrhy pojedou na jaře 2024 do Vídně.
- Zúčastní se dvoudenního workshopu se studenty doktorského kurzu kvalitativních výzkumných metod Vídeňské univerzity, který povede profesor Marius Luedicke.
- Získají zpětnou vazbu od vyučujících a svých kolegů.

Projekty řešitele