Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - AKCE Česká republika – Rakouská republika – spolupráce ve vědě a vzdělávání

Business Studies Doctoral Student Exchange and Qualitative Research Workshop
2024
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: AKCE Česká republika – Rakouská republika – spolupráce ve vědě a vzdělávání

Výzva: Podpora projektů spolupráce českých a rakouských vzdělávacích institucí terciárního sektoru

Fakulta podnikohospodářská
Katedra marketingu (3060)