Bariéry participace na živém umění - řešení skrze kreativní design koncertů klasické hudby

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. září 2023 - 31. prosince 2025
Řešitel: MgA. Marie Vítová Dušková, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra marketingu (3060)

Hlavní řešitel
Poskytovatel: Technologická agentura České republiky
Celkový rozpočet: 2 576 155 CZK
Registrační číslo TQ01000404
Číslo zakázky: GT306033
Hlavním cílem projektu je identifikovat a popsat bariéry participace širší populace na koncertech klasické hudby, v návaznosti na získaná data navrhnout a otestovat technologii tvorby kreativních produkcí klasické hudby s cílem odstranit bariéry participace potenciálního publika na živém hudebním umění se zohledněním genderových aspektů. Výstupy projektu přispějí k ekonomické udržitelnosti institucí klasické hudby skrze nový přístup k rozvoji publika. Vedlejším cílem projektu je popularizace výzkumu v umění a vzdělávání kulturních organizací v oblasti audience development a kreativního designu hudebních produktů. Projekt je zaměřen na klasickou hudbu,kterou mezi své oblíbené hudební žánry řadí dle aktuálních dat o životním stylu více než 20% české populace.

Projekty řešitele