Symbolika spotřebního chování v marketingu

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 1999 - 31. prosince 2001
Řešitel: doc. Ing. Jan Koudelka, CSc.
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra marketingu (3060)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Celkový rozpočet: 249 000 Kč
Registrační číslo GA402/99/0514
Číslo zakázky: GA306019x