Referenční skupiny v mediální marketingové komunikaci

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2002 - 31. prosince 2004
Řešitel: doc. Ing. Jan Koudelka, CSc.
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra marketingu (3060)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Celkový rozpočet: 336 000 Kč
Registrační číslo GA402/02/1396
Číslo zakázky: GA306012