Ženské a mužské role v perspektivě spotřebního marketingu

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2005 - 31. prosince 2007
Řešitel: doc. Ing. Jan Koudelka, CSc.
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra marketingu (3060)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Celkový rozpočet: 664 000 Kč
Registrační číslo GA402/05/0152
Číslo zakázky: GA306015