doc. Ing. Jan Koudelka, CSc.

Projekty řešitele:

Marketingový význam body image
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2009 - 2011

Fakulta podnikohospodářská: Katedra marketingu (3060)

Ženské a mužské role v perspektivě spotřebního marketingu
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2005 - 2007

Fakulta podnikohospodářská: Katedra marketingu (3060)

Referenční skupiny v mediální marketingové komunikaci
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2002 - 2004

Fakulta podnikohospodářská: Katedra marketingu (3060)

Symbolika spotřebního chování v marketingu
Grantová agentura České republiky (GAČR)
1999 - 2001

Fakulta podnikohospodářská: Katedra marketingu (3060)