doc. Ing. Jan Koudelka, CSc.

Projekty řešitele:

Marketingový význam body image
2009 - 2011
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra marketingu (3060)

Ženské a mužské role v perspektivě spotřebního marketingu
2005 - 2007
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra marketingu (3060)

Referenční skupiny v mediální marketingové komunikaci
2002 - 2004
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra marketingu (3060)

Symbolika spotřebního chování v marketingu
1999 - 2001
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra marketingu (3060)