Marketingový význam body image

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2009 - 31. prosince 2011
Řešitel: doc. Ing. Jan Koudelka, CSc.
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra marketingu (3060)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Celkový rozpočet: 753 000 Kč
Registrační číslo GA402/09/0311
Číslo zakázky: GA306019