Celoživotní hodnota zákazníka v prostředí kulturních institucí

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. února 2018 - 31. ledna 2021
Řešitel: doc. Ing. Miroslav Karlíček, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra marketingu (3060)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Technologická agentura České republiky
Celkový rozpočet: 4 929 800 Kč
Registrační číslo TL01000262
Číslo zakázky: GT306018

Projekty řešitele