doc. Ing. Miroslav Karlíček, Ph.D.

Projekty řešitele:

Celoživotní hodnota zákazníka v prostředí kulturních institucí
2018 - 2021
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra marketingu (3060)

Profesní online komunita studentů a absolventů vedlejší specializace Marketing
2014
VŠE (VŠE)

Program: IRS

Výzva: IRS2014

Fakulta podnikohospodářská
Katedra marketingu (3060)