doc. Ing. Miroslav Karlíček, Ph.D.

Projekty řešitele:

Celoživotní hodnota zákazníka v prostředí kulturních institucí
Technologická agentura České republiky (TAČR)
2018 - 2021

Fakulta podnikohospodářská: Katedra marketingu (3060)