Profesní online komunita studentů a absolventů vedlejší specializace Marketing

Mimo vědu a výzkum Národní

Doba řešení: 1. dubna 2014 - 30. listopadu 2014
Řešitel: doc. Ing. Miroslav Karlíček, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra marketingu (3060)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: VŠE
program: IRS
výzva: IRS2014
Celkový rozpočet: 79 336 CZK
Registrační číslo IRS/F3/68/2014
Číslo zakázky: RP306024

Projekty řešitele