Návrh a ověření metodologie aplikace veličiny hodnota vztahu se zákazníkem v podnikovém řízení

Doba řešení: 15. července 2005 - 30. září 2006
Řešitel: Ing. Jakub Malach, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská: Katedra marketingu (3060)
Agentura: IGA VŠE (IGA VŠE)
Registrační číslo 15/05
Číslo zakázky: IG306025

Projekty řešitele