Návrh a ověření metodologie aplikace veličiny hodnota vztahu se zákazníkem v podnikovém řízení

Věda a výzkum

Doba řešení: 15. července 2005 - 30. září 2006
Řešitel: Ing. Jakub Malach, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra marketingu (3060)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 52 000 Kč
Registrační číslo 15/05
Číslo zakázky: IG306025

Projekty řešitele