Návrh metodologie hodnocení vztahu se zákazníkem

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. září 2004 - 31. srpna 2005
Řešitel: Ing. Jakub Malach, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra marketingu (3060)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 50 000 CZK
Registrační číslo 11/04
Číslo zakázky: IG306024x

Projekty řešitele