Chování spotřebitele na trhu potravin označených značkami kvality v České republice

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2018 - 29. února 2020
Řešitel: Mgr. Tomáš Sadílek
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra marketingu (3060)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 460 000 Kč
Registrační číslo F3/34/2018
Číslo zakázky: IG306028