Mgr. Tomáš Sadílek

Projekty řešitele:

Plýtvání potravinami v Rakousku a České Republice
AKTION (AKTION)
2020

Fakulta mezinárodních vztahů: katedra obchodního podnikání (2050)

Vliv distribuční cesty na chování spotřebitele na trhu vína
IGA VŠE (IGA VŠE)
2019 - 2021

Fakulta mezinárodních vztahů: katedra obchodního podnikání (2050)

Chování spotřebitele na trhu potravin označených značkami kvality v České republice
IGA VŠE (IGA VŠE)
2018 - 2020

Fakulta podnikohospodářská: Katedra marketingu (3060)

Sociální supermarkety v Rakousku a České republice
AKTION (AKTION)
2017 - 2018

Fakulta mezinárodních vztahů: katedra obchodního podnikání (2050)

Anylýza využití značek kvality na českém trhu potravin a efektivnosti kampaní na jejich podporu
IGA VŠE (IGA VŠE)
2015 - 2017

Fakulta mezinárodních vztahů: katedra obchodního podnikání (2050)