Ing. Mgr. Tomáš Sadílek, Ph.D.

Projekty řešitele:

Plýtvání potravinami v Rakousku a České Republice
2020
Dům zahraniční spolupráce (DZS)

Program: AKTION

Fakulta mezinárodních vztahů
katedra obchodního podnikání (2050)

Mobilita mezi programovými a partnerskými zeměmi - Izrael
2019 - 2022
Evropská komise (EK)

Program: Erasmus+

Fakulta mezinárodních vztahů
katedra obchodního podnikání (2050)

Vliv distribuční cesty na chování spotřebitele na trhu vína
2019 - 2021
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
katedra obchodního podnikání (2050)

Chování spotřebitele na trhu potravin označených značkami kvality v České republice
2018 - 2020
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra marketingu (3060)

Sociální supermarkety v Rakousku a České republice
2017 - 2018
Dům zahraniční spolupráce (DZS)

Program: AKTION

Fakulta mezinárodních vztahů
katedra obchodního podnikání (2050)

Anylýza využití značek kvality na českém trhu potravin a efektivnosti kampaní na jejich podporu
2015 - 2017
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
katedra obchodního podnikání (2050)