Fakulta mezinárodních vztahů: katedra obchodního podnikání

Řešené projekty

Plýtvání potravinami v Rakousku a České Republice
2020
Dům zahraniční spolupráce (DZS)

Program: AKTION

Fakulta mezinárodních vztahů
katedra obchodního podnikání (2050)

Mobilita mezi programovými a partnerskými zeměmi - Izrael
2019 - 2022
Evropská komise (EK)

Program: Erasmus+

Fakulta mezinárodních vztahů
katedra obchodního podnikání (2050)

Vliv distribuční cesty na chování spotřebitele na trhu vína
2019 - 2021
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
katedra obchodního podnikání (2050)

Sociální supermarkety v Rakousku a České republice
2017 - 2018
Dům zahraniční spolupráce (DZS)

Program: AKTION

Fakulta mezinárodních vztahů
katedra obchodního podnikání (2050)

Sociální a udržitelné podnikání v kontextu mezinárodního obchodu
2017 - 2019
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
katedra obchodního podnikání (2050)

Inovace studijních pomůcek pro předměty Manažerská informatika
2015
VŠE (VŠE)

Program: IRS

Výzva: IRS2015

Fakulta mezinárodních vztahů
katedra obchodního podnikání (2050)

Anylýza využití značek kvality na českém trhu potravin a efektivnosti kampaní na jejich podporu
2015 - 2017
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
katedra obchodního podnikání (2050)

Inovace vybraných profilových předmětů KOPKK v kombinované a prezenční formě studia
2014
VŠE (VŠE)

Program: IRS

Výzva: IRS2014

Fakulta mezinárodních vztahů
katedra obchodního podnikání (2050)

Využití nových bezplatných aplikací Microsoftu ve výuce
2014
VŠE (VŠE)

Program: IRS

Výzva: IRS2014

Fakulta mezinárodních vztahů
katedra obchodního podnikání (2050)

Rozšíření možností tvorby a prezentace multimediálních záznamů výuky na VŠE
2011 - 2012
Cesnet (Cesnet)

Program: Fond rozvoje Cesnet

Fakulta mezinárodních vztahů
katedra obchodního podnikání (2050)

Příprava Fakulty mezinárodních vztahů na mezinárodní akreditaci
2011
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Decentralizované rozvojové programy (DRP)

Výzva: DRP 2011

Fakulta mezinárodních vztahů
katedra obchodního podnikání (2050)

Analýza nabídky potravin na českém trhu z pohledu celospolečenské odpovědnosti
2010 - 2011
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
katedra obchodního podnikání (2050)

Úloha organizační kultury v mezinárodních retailových společnostech
2008 - 2009
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
katedra obchodního podnikání (2050)

Trvale udržitelná spotřeba a její vztah k odvětví obchodu
2006
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
katedra obchodního podnikání (2050)